این پست جز پست هایی است که نوشتن مقدمه اش برایم سخت بود! بگذارید از این شروع کنیم که سال قبل چطور گذشت!؟ خیلی سریع و البته هیجان انگیز!  کار حرفه ای طراحی وب را شروع کردم برایم خیلی جالب بود دارم با دوستم اولین پروژه تجاری را می نویسیم! دقیقا یک سال قبل را می گوییم […]